Skrivglädje på Klubb Cosmos

Skrivglädje på Klubb Cosmos

Att samla ord med hjälp av musik eller bilder och sedan sätta samman dem till poesi är ett av många sätt att börja skriva.

Ordverkstan är en skrivverksamhet som Anna Fogelberg, bibliotekarie, anordnar på fritidsgården Klubb Cosmos. Varje tisdag kommer besökare dit för att fika, prata, spela pingis eller biljard. Ibland ordnas även andra aktiviteter, exempelvis Ordverkstan som Vallentuna bibliotek håller i några gånger per termin. Ordverkstan på Klubb Cosmos uppstod för några år sedan ur ett samarbete kring Funkisfestivalen. 

I en längre artikel berättar Anna Fogelberg om hur Ordverkstan fungerar och vad den betyder för deltagarnas kreativitet, gemenskap och utveckling: Skrivglädje på Klubb Cosmos.

Artikeln finns hos Digiteket som är en plattform för digital fortbildning och inspiration vars främsta syfte är att öka kompetensen hos bibliotekspersonal gällande digital kompetens, medie- och informationskunnighet (MIK) och läs- och litteraturfrämjande.

Sök

Språk