Unik litteratur om Vallentuna

Unik litteratur om Vallentuna

Letar du efter information om Vallentunas historia eller är du intresserad av personer som bott här?

I bibliotekets magasin finns ett arkiv med många skrifter och böcker om Vallentunas historia och om personer som bott och verkat i kommunen. Det finns broschyrer från föreningar, uppsatser, kartor, intervjuer, forskningsrapporter och pressklipp. Det finns även cd-skivor med musik från kommunen. Nyutgiven litteratur om Vallentuna samlar vi i bibliotekets arkiv i magasinet.

Unika titlar

Många av böckerna finns att låna i vår lokalhistoriska samling Vallentuniana, en trappa upp i biblioteket Vallentuna Kulturhus. Några titlar i vår arkivsamling om Vallentuna är unika och vi har endast ett exemplar. Dessa titlar får man bara läsa på plats i biblioteket. Samlingen är avsedd för studier och forskning om Vallentuna. Allt material är sökbart i bibliotekets katalog.

Vallentuna år 1741

En bok som finns där är Lars Salvius ”Beskrivning öfver Sveriget, första tomen om Upland” från 1741. I boken beskrivs Vallentuna och alla socknar. Om Vallentuna kan man bland annat läsa:

”Större delen av byarna hava ingen skog. Folket nära sig med åkerbruk och vad de eljest av fin avel och gröda kunna sälja i Stockholm. (…) Likaledes är ock i denna socken ett ställe med stenar omlagt som kallas Tingsvall; emedan där fordom blivit Ting hållit under bar himmel. Nu skall Vallentuna härads avrättsplats vara på samma ställe.”

Fiske och åkerbruk i Össeby

Vad levde folket som bodde i Össeby av? Det beskriver man såhär, i samma bok som ovan:

”Denna socken ligger 4-mil ifrån Stockholm, och gränsar på den ena sidan till Vada-Å, som rinner genom socknarna längre upp i landet, såsom ock till Garnsviken, varåt inbyggarna hava fiske till husbehov. Eljest taga de mest sin föda av åkerbruk, utom den usla vinning de hava med skjutsningar vid Toftesta Gästgivaregård. De hemman som ligga i Skogsbygden kunna något vinna igenom ved och timmerhandel.”

Låna något från arkivet

Har du frågor om vårt arkiv med Vallentunalitteratur eller vill du beställa upp någon titel, fråga oss i personalen.

Undrar du vad som finns i arkivet? Här finns en lista: Vallentunalitteratur arkiv AVL.

Liten utställning

Just nu visas böcker och tidskrifter från arkivet i en monter bland hyllorna i biblioteket, Vallentuna kulturhus.

 

Sök

Språk