Information om öppettider

Här sammanfattas bibliotekens öppettider och avvikelser från ordinarie tider. Mer information och presentation av biblioteken, adress och aktiviteter, hittar du på sidorna om våra bibliotek

 

Sommaröppet på biblioteken 

27 juni – 21 augusti

Vallentuna bibliotek: Måndag - fredag kl. 10 – 18. Kulturhuset öppnar kl. 9.

Karby bibliotek bemannat måndagar kl. 15 – 18. I övrigt öppet kl. 7-20, utan bibliotekspersonal.

Kårsta bibliotek meröppet alla dagar kl. 7-22, utan bibliotekspersonal. 

 

Vallentuna bibliotek

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 10-19.

Fredag kl. 10-18.

Lördag kl. 10-16.

Söndag kl. 12-16.

Avvikelser 2022:

Torsdag 14 april, Skärtorsdag kl. 10-16.

Fredag 15 april – måndag 18 april, påskhelgen, stängt.

Söndag 1 maj stängt.

Tisdag 10 maj, onsdag 11 maj och torsdag 12 maj kl. 10-16, på grund av studieresa.

Onsdag 25 maj kl.10 – 16.

Torsdag 26 maj, Kristi himmelfärdsdag, stängt.

Lördag 4 juni – söndag 5 juni, pingsthelgen, stängt.

Måndag 6 juni, Nationaldagen, kl. 10 – 16.

Torsdag 23 juni kl. 10 – 16.

Fredag 24 juni - söndag 26 juni, midsommarhelgen, stängt.

Måndag 27 juni – söndag 21 augusti sommaröppettider: måndag - fredag kl. 10 – 18, lördag-söndag stängt.

Tisdag 16 augusti stängt på grund av planeringsdag för Kulturförvaltningen och Fritidsförvaltningen.

Lördag 5 november, alla helgons dag, stängt.

Fredag 23 december kl. 10-16.

Lördag 24 december- måndag 26 december, julhelgen, stängt.

Fredag 30 december kl. 10-16.

Lördag 31 december - söndag 1 januari 2023 stängt.

 

Karby bibliotek

Öppet 

Öppet alla dagar kl. 07–20 utan bibliotekspersonal.

Helgdagar kan andra tider gälla, se ICA Nära Brottbyhallen.

Öppet med personal

Måndag kl. 15–19

Onsdag kl. 10–14

Torsdag kl. 16–18

Avvikelser från ordinarie bemanning

2022

Onsdag 5 januari kl. 10 – 14.

Torsdag 6 januari öppet utan bibliotekspersonal, se Icas tider.

Onsdag 12 januari öppet utan bibliotekspersonal.

Torsdag 14 april, Skärtorsdag, kl. 14 – 16

Måndag 18 april, Annandagpåsk, öppet utan bibliotekspersonal, se Icas tider

Onsdag 25 maj kl. 10 – 14

Torsdag 26 maj, Kristi himmelfärdsdag, öppet utan bibliotekspersonal, se Icas tider

Måndag 6 juni, Nationaldagen, öppet utan bibliotekspersonal, se Icas tider

Torsdag 23 juni kl. 14 – 16

Måndag 27 juni – söndag 21 augusti, sommaröppettider med bibliotekspersonal på måndagar kl. 15 – 18.

 

Kårsta bibliotek

Meröppet

Meröppet, obemannat med självservice, alla dagar kl. 7-22.

Öppet med personal

Onsdag kl. 13–19, bibliotekarie

Söndag kl. 13–16, Kårsta biblioteksgrupp

Avvikelser från ordinarie bemanning

2022

Söndag 2 januari meröppet, utan bibliotekspersonal

Onsdag 5 januari kl. 13-16.

Onsdag 12 januari meröppet, utan bibliotekspersonal

Söndag 17 april, påskhelgen, meröppet, utan bibliotekspersonal

Söndag 1 maj meröppet, utan bibliotekspersonal

Onsdag 25 maj öppet kl. 13-16

Söndag 5 juni, Pingsthelgen, meröppet, utan bibliotekspersonal

Måndag 6 juni, Nationaldagen, meröppet, utan bibliotekspersonal

Söndag 26 juni, Midsommarhelgen, meröppet, utan bibliotekspersonal

Måndag 27 juni – söndag 21 augusti sommaröppettider, meröppet, utan bibliotekspersonal. Tillsyn görs varje vecka av bibliotekspersonal.

Språk