Tillgänglighet

Bibliotekens lokaler

För beskrivning av den fysiska tillgängligheten och faciliteter på biblioteken i Karby, Kårsta och Vallentuna hänvisas till beskrivning om respektive bibliotek, se Våra bibliotek.

Bibliotekets webbplats

Bibliotek Vallentuna, Vallentuna kommun, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Här beskrivs hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister

Om du behöver innehåll från Bibliotek Vallentuna som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till bibliotek@vallentuna.se eller kontakta oss på telefon 08-587 853 50.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.
Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
 • Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen. (WCAG A 1.3.1)
 • Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
 • Innehållet har en bristfällig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q2 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Bibliotek Vallentuna åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under Q2 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör Axiell Sverige har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

 

Bibliotek.vallentuna.se publicerades 22 september, 2021.

Sök

Språk