Guider, instruktioner och inspiration

Det finns flera sätt att lära sig nya saker. Även den som kan mycket kan lära sig mer eller lära sig något helt nytt. Här kommer några tips. Läs, titta och testa! Mycket nöje!

Här finns några tips på guider, instruktioner och inspiration:

Digitalhjälpen

Post- och telestyrelsens Digitalhjälpen, vägledning och tips för en lättare vardag.

Digitalhjälpen

Betalningshjälpen

Guider för digitala betalningar och swish, internetbanken och bank-ID. Initiativet är skapat av Mastercard i samarbete med några av Sveriges största banker och SPF Seniorerna.

Betalningshjälpen

Oanade möjligheter 

För att inspirera och motivera de som är uppkopplade men som ännu inte tagit steget till att använda digitala banktjänster. Syftet är att hjälpa fler att förenkla sin vardag genom framförallt BankID. Oanade möjligheter är ett initiativ i samarbete mellan Sparbankernas Riksförbund och Svenska Bankföreningen.

Oanade möjligheter

Digitala jag

Det här är en utbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag. Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen.

Digitala jag - digitala vardagskunskaper

En bit kunskap

Vardagskunskap om internet och digitala tjänster, för att alla ska vilja, våga och kunna använda internet, från Internetstiftelsen.

Internetkunskap.se  

Seniorsurfarna

Här kan du inspireras, förundras och få perspektiv samt ett gott skratt tillsammans med deltagarna. Känner du igen dig? 

Seniorsurfarna på Svt Play 

MIK Sveriges kunskapsbank

Här finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. Kunskapsbanken är under uppbyggnad och innehåller material från medlemsaktörer i nätverket MIK Sverige: Digiteket, Internetstiftelsen, Statens medieråd och Sveriges Utbildningsradio (UR).

Medie- och informationskunnighet, MIK, handlar bland annat om att:

 • förstå mediernas roll i samhället,

 • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information,

 • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

MIK Sveriges kunskapsbank

Lär dig mer om källkritik och källtillit

 • Källkritik UR:skola Ett roligt sätt att lära sig mer med nyhetssatir för 10-12-åringar, men det kan också passa för äldre. Lär dig att tänka källkritiskt!
  Källkritik UR:Skola 
 • Tänk säkert! Filmer som väcker frågor om säkerhet och hur vi agerar på Internet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, Youtube-kanal visar filmer som syftar till att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. 
  Tänk säkert! 
 • Spårad!  Journalisten Parisa Amiri söker svar på frågor om integritet på internet. 
  Spårad! Integritet på nätet med Parisa Amiri 

 • Källkoll En UR-serie om källkritik på nätet! Information och media, Informationssökning och källkritik, Internet och digitala medier.
  Källkoll

Lyssna!

Under våren 2021 sände P1 en serie i fyra delar om utanförskap i en ny digital värld. Hur ser det digitala utanförskapet ut och vad får det för konsekvenser? Lyssna digitalt:

Nedkopplad i P1 Är alla uppkopplade utom jag?

Språk